loading   Laddar sida...

Konferensprogram 16 mars

10.00 – 10.45   Ny tid/changed time
7. Overspray Separation in Spray Booths, Dry or Wet
D2M Chemie GmbH, Göppingen, Germany
Language: English

 
During the last years, overspray separation systems in spray booths has been developed. A new generation of “dry separators” was brought to the market.
What is different to the “old” overspray air washer systems and where are the benefits? The systems will be explained and the advantages will be pointed out for the different sizes of spray booths, applications and markets.
 
Dr. Michael Schlipf is working in the market paintshops since more than 30 years.Experience in Chemicals for paintshop operation, development and application and machinery and plant manufacturing paintshops, development and commissioning, process optimization for OEM, supplier and general industry
 

11.00 – 11.45
8. ECOSUS - Ekologiskt hållbara förbehandlingar för lackering av multimetall
Cecilia Groth, Gruppechef, Forskare/projektledare ytbehandling, Swerea IVF, Sweden,
Language: Swedish
 
Inom fordonsindustrin ger måleriet en stor miljöbelastning genom energi, kemikalier och vattenkonsumtion och producerar stora mängder avfall. I ett led att minska detta är ett byte av dagens ZnPh av högsta prioritet.
Projektet ECOSUS har studerat korrosionsprestandan för substraten CRS, HDG och HRS hos alternativa ZrO-baserade tunnfilmsförbehandlingar. Dessa system har en låg energiförbrukning och slambildning även vid multimetallbehandling. Projektet har utvärderat processvariationers påverkan på skiktuppbyggnad, korrosionsprestandan samt förbehandlingarnas långtidsprestanda genom accelererade korrosionsprovningar och fältprovningar.
 
Cecilia Groth, PhD , gruppchef för Värmebehandling och ytteknologi på Swerea IVF. Projektkoordinator av ECOSUS. Arbetar bland annat inom områden som ytbehandling, lackering och renhet av flertalet olika substrat. Har en bakgrund som ytkemist med våtkemiska formuleringen. 
 
  
12.00 – 12.45
9. Hur påverkar digitalisering möjligheten till automatisering?
Pelle Andersson, Ingenjör, RobNor AB, Sweden
Language: Swedish
 
Alla pratar om digitalisering men vad innebär det i praktiken för oss som arbetar med ytbehandling? Vilka är vinsterna med att arbeta med digitalisering? Har vi något val? Vad krävs av oss för att lyckas?
Som leverantör av automation har det under lång tid varit naturligt att arbeta med digital information under projektering och idriftsättning. Nästa steg är att ta den digitala informationen med sig vidare in i den dagliga produktionen. Genom att göra det skapas nya möjligheter att hantera kundorderstyrd produktion och mindre serier. Dessutom blir förutsättningarna bättre för att optimera sin process utan att störa pågående produktion.
 
Ingenjör Pelle Andersson kom in i robotbranschen redan 1986 och idag arbetar han som MD på RobNor, som är 100% inriktat på ytbehandling och är en av norra europas största integratörer av robotar i ytbehandlingsprocessen.
 

13.00 – 13.55     KEY NOTE
10. Surface treatment - how do we raise the Industry’s status, meet our challenges and create a future growth.
Mathias Dyberg, Senior Vice President FSP For Surface Protection, SWEDEN
Language: English
  
* How do we raise the Industry’s status and attractiveness?
* How do we manage to meet increased demands from the society and the legal regulations?
* How do we deliver an increase of added value to our customers?
* How do we increase the margins?

During the last two years I have tried to understand the challenges the surface treatment industry in Scandinavia and Baltics are facing. I have been participated in seminars, listen to many panel discussion, had 100+ meetings with different Companies, customers, consultants, paint manufactures, steel-, welding- and manufacturing companies and last but not least companies applying the paint.

In almost all discussions the above four questions have been raised and discussed. In this session I will share my insights what leading companies do to meet the future in a positive way and how this will change the industry.
 
Mathias Dyberg has a Master of Science (M.Sc.), Civil Engineering. He has had leading positions, (CEO, Head of Sales and COO) during the last 20 years, with focus to develop and change organizations to meet the future. He has been responsible for outsourcing Operations from Sweden and Germany to India, Poland and Romania. Currently Mathias is working at FSP, Finnish Steel Painting as Senior Vice President.
 

14.00 – 14.45
11. Inriktningar och krav som Candor möter på utvecklande av nya produkter
Jörgen Pettersson, Processes, Sales Chemistry, Candor Sweden AB
Language: Swedish
 
Candor arbetar både i Skandinavien och i Asien mot lackerings industri och kraven är oftast likadana men beslutsfattandet är betydligt kortare i Asien där framtagande av ”miljö vänlig” process teknik ska gå fortare av olika skäl. Föredraget syftar till att visa vilka krav som möts och vilken tids horisont som vi möter i förhållande till den Skandinaviska. Också vilka ”nya” krav på produkter Candor möter.
 
Jörgen Pettersson is Graduated as Chemical engineer and had since 1986 been working in the plating industry in Sweden and has a broad experience of different market areas in metal finishing. Awarded 1996 by the Swedish Galvano association as “new promising person in the market” Has since 1997 been publishing a number of technical papers to the Scandinavian market.
 
  
 

SNABBFAKTA

Datum och tid
15-16 mars, 2017

Onsdag 15 mars kl 09.00-17.00
Torsdag 16 mars kl 09.00-17.00

Plats:
Öksnehallen, Köpenhamn, Danmark 
Halmtorvet 11, 1700 København V.

Kostnadsfritt inträde till mässa och konferens

Registrera besökare >>
NYHETSBREV
 

Mediapartner:


 

 

 

 
Arrangeras av