Konferensprogram 2019


Ytbehandlingsbranschen tar steget in i Industri 4.0

Efter de tre första industriella revolutionerna, ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken står vi på tröskeln till den fjärde. Begreppet Industri 4.0 myntades av den tyska regeringen och riktningen är mot den smarta fabriken, där allt i produktion är uppkopplat.

På konferensen får man höra om allt från redan realiserade projekt till pågående forskningsprojekt. Dessutom finns ett antal generella föredrag inom ytbehandlingsområdet.

Onsdag 20 Mars 2019

.
10:00
      

Invigningstal (danska)

Kinga Z Christensen, Chef för utveckling och produktivitet, Dansk Industri
10:15
Livet i en digital tidsalder (Industri 4.0 i øjenhøjde) (danska)
Mark Fisker, Chefkonsulent Industrisamarbejdeen del af DI
                                                      
I dette indlæg sætter Mark Fisker fokus på fortidens handlinger og deres betydning for fremtidens muligheder. Hvordan sikrer vi, at Industriens udfordringer som udvikling af viden og uddannelse af arbejdskraften sikres? Og baner vejen for fremtidens produktion og udvikling?
10:45
Hur Husqvarnas vision inom datadriven produktion (Industri 4.0) skapade förutsättningar för en automatiserad ytbehandling i världsklass (svenska)
Björn Landén, Husqvarna, Raymond Meyer, Meyer&Hjort, Sebastian Fägerstrand, Miba & Robert Nyberg, Unibap

Följ med på resan från vision till implementerad lösning för automatiserad ytbehandling i världsklass. Ett förändringsarbete som innefattade en strävan mot förbättrad arbetsmiljö, ökad produktivitet och produktkvalitet genom nya produktionsupplägg. Investeringar i ny teknik och lösningar inom robotik, automatiserad kvalitetsavsyning och tillämpning av artificiell intelligens var några av delarna i lösningen som kommer att beröras under presentationen. 


11:30
 
Flexibel ytbehandling av vindkraftverk (engelska)
Frederik Nielsen, Clemco Danmark

Clemco Denmark har utvecklat ett robotsystem för skottblästring, metallisering och lackering av stora konstruktioner. Systemet gör det möjligt att samla ihop data t.ex. energiförbrukning, luftflöde och materialförbrukning samt ger en unik kunskap om de optimala inställningarna för varje parameter.
12:15
Lunch paus
13:15
 
Gör dina kunder nöjda med realtidsmätning av beläggningstjocklek (engelska)
Reinhard K. Stary - COO & CFO, Member of the Executive Board, Winterthur Instruments AG

Vi visar dig hur man mäter beläggningstjocklek i realtid med coatmaster. Detta förbättrar produktionseffektiviteten, sparar resurser och ökar din vinst. Dokumentera din produktion, upptäck och korrigera processavvikelser omedelbart, kör beläggningsprocessen med små toleranser och få tillgång till data när som helst och var som helst.
13:35
Korrosionsprovning i marina/maritima miljöer – möta behovet av ett svenskt maritimt testcenter (engelska)
Johan B Lindén, Test Engineer - Corrosion, RISE Research Institutes of Sweden

Hållbara maritima och marina näringar kommer spela en allt viktigare roll i framtiden. Framtidens sjöfart och marina tekniska lösningar, energiutvinning från vind/våg/mikroalger samt marina livsmedel kommer kräva material och ytskydd för tuffa miljöer. För att säkerställa kraven kommer det krävas accelererade provningar som korrelerar väl med marina/maritima miljöer. Ett svenskt maritimt testcenter är ett viktigt steg för att tillgodose det ökade behovet av lämpliga tester.
13:55
LaPlas – Ett forskningsprojekt som undersöker möjligheten att använda plasmabehandling för att ersätta förbehandlingssteg före målning på plastsubstrat (engelska)
Åsa Lundevall, Forskare, RISE - Research Institutes of Sweden

Målning på plast och kompositer kan vara svårt på grund av jord på ytan eller på grund av låg ytenergi hos vissa polymera ytor vilket resulterar i dålig vidhäftning. Dagens förbehandlingar före målning på plast innehåller vanligen flera processsteg, t.ex. kraftig tvätt, borstning, uppvärmning och primer. I projektet LaPlas utvärderas möjligheterna att använda plasmabehandling som en alternativ teknik för att rengöra och aktivera plastsubstratet före målning. Syftet är att genomföra en snabb och robust förbehandling med plasmateknik.
14:15
Reproducerbarhet av accelererad korrosionstester (engelska)
Jonathan Bäck, Göran Holmbom, Tekn. Dr (PhD), Senior Adviser, Proton Technology

Accelererad korrosionstestning används inom flera branscher och i laboratorier för att bedöma korrosionsprestanda hos skyddande beläggningar och system. För övervakning av processstabilitet i efterbehandlingsindustrin används metoder som neutral saltspray men för produktkvalificering är dessa metoder inte lämpliga. Istället föredras cykliska korrosionstest på grund av att dessa, i många fall bra överensstämmer med fältdata. Denna studie behandlar reproducerbarheten av cykliska accelererade korrosionstestmetoder genom ett systematiskt testprogram där effekten av ompositionering och andra parametrar har utvärderats.
14:35
Embracing Sustainable Value Proposition - Sustainable Coatings Solutions (engelska)
Nicklas Augustsson, Global Sustainability Director, Beckers Group

Hållbarhet blir allt viktigare för oss alla. På Beckers Group vill vi bidra till en positiv utveckling som en global, mellanstor färgtillverkare. För oss är hållbarhet kärnan i vårt DNA och vi strävar efter att alltid försöka ha ett holistiskt synsätt till ämnet. Vi vill minska vårt miljömässiga avtryck, bidra till social utveckling samt att vi vill öka vårt hållbara värdeskapande för kunder och slutanvändare. Hållbarhetsdrivet R&D och partnerskap är viktigt för Beckers för att skapa hållbara lösningar för framtiden.
14:55
Klargör orsakerna till beläggningsdefekter (engelska)
David Hoffmann, engineer of bio- and nanotechnology, DFO Service GmbH

För att hitta orsaken till en beläggningsdefekt krävs ibland en analytisk utredning. Men vilka är de korrekta analysmetoderna och hur tolkar man resultaten? DFO Service GmbH har specialiserat sig tekniskt och analytiskt på att hitta lösningar för beläggningsfel. David Hoffmann berättar om typiska och atypiska fallstudier i praktiken och presenterar tillbörliga analysmetoder.
15:15
      

Senaste utvecklingen i pulverlackering av MDF och trä (engelska)
Henrik Bro, Segment Key Account Manager, Jotun Powder Coatings

Pulverlackering för MDF och trä är fortfarande i ett mycket tidigt skede. Därför finns utrymme för utveckling av nya produkter och lösningar. Jotun är en av de ledande leverantörerna av pulverlackering för icke-metalliska substrat och har nyligen lanserat flera nya lösningar på marknaden.

15:35
      

PLUTO Next Generation Coatings using Low Dimension Carbon material as Graphene (engelska)
Peter Stenquist and Anders Skalsky from Provexa Technology in Sweden.
 
5 Years ago Provexa in Sweden started the journey from being a professional job plater to becoming an R&D company. In customer dialogues we understood that there was a strong need for substantially improved properties in corrosion protection solutions and coatings. We studied literature and research within these domains and ware impressed by the properties of low dimensional carbon materials as Graphene. We launched an extensive R&D project with partners as OEM customers, Chalmers University of Technology and Chalmers Industriteknik. We defined a method for applying low dimensional carbon materials in coatings and achieved unique properties. We named it PLUTO, that is the smallest planet far away from EARTH but we found out that despite its size - it’s a true innovation.
 
A New Coating Technology | Technology system extending to multiple functional properties | Top coat | Barrier | Conductive | Discharge protection |  Anti Corrosion | Friction Control

Torsdag 21 Mars 2019

10:15
Digi-Load - testbädd för automatisk lastning och lossning av komponenter (engelska)
Charlotte Ireholm, Forskare, RISE - Research Institutes of Sweden

Digi-load fokuserar på att stärka konkurrenskraften i den svenska ytbehandlingssektorn genom att implementera automation och digitalisering vid lastning och lossning av produkter. Syftet är att förkorta uppstartstider, reducerade cykeltider och optimera processer genom att använda virtuella tvillingar och simuleringar. De befintliga testplatserna, tre fysiska och en virtuella, kommer att använda befintlig teknik som traditionella och samarbetsrobotar, vision och sensorteknik och fokusera på att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom lastning och lossning.
10:45
SelfPaint – framtidens metod för lackering (engelska)
Fredrik Edelvik, Associate Professor, Vice Director, Fraunhofer-Chalmers Centre

Presentation av ett projekt med fokus på automation av genereringen av robotprogram och processparametrar för att garantera en särskild färgtjocklek. Fördelarna är förkortad tid för produktberedning, ökad kvalitet samt reducerad råvaru- och energiförbrukning. En modell av systemet byggs på Fraunhofer IPA i Stuttgart under våren 2019. 
11:30
Hur kommer framtida affärsmodeller skapa ytterligare värde genom att förbättra företag och värdering av risker över hela värdekedjan? (engelska)
Jens Tommerup, Owner, JT Consultant

Jens Tommerup har varit verkställande direktör inom beläggnings- och vindindustrin i många år och är idag involverad i styrelsearbete och rådgivning. I det här avsnittet diskuteras hur nya partnerskapsmodeller skapar ytterligare värde och hur detta ytterligare värde kan delas genom leveranskedjan. Dessutom kommer vi att diskutera vad beläggningsindustrin kan lära av andra industrier och vad kan andra industrier lära av ytbehandlingsindustrin.
12:15
Lunch paus
13:15
Skapa verkliga värden med VR-robotprogrammering (svenska)
Pelle Andersson, Robnor

Vad händer när om man lägger till ny teknik i form av VR (Virtual Reality) i en traditionell erfarenhetsbaserad process? Genom att utgå från kärnkunskaperna robot- och appliceringsteknik och addera ett enkelt gränssnitt, VR, kan programmeringstiden sänkas med 80%, samtidigt som produktiviteten och kvaliteten ökar. På köpet fås minskat färgspill och bättre ergonomi. Vi har sett att VR förändrar förutsättningarna för robotautomation och skapar möjligheter att göra bättre projekt. Är det för bra att vara sant? Scania, Valtra, Deutz, Plastal m fl kan isåfall intyga om att det fungerar i verkligheten.
13:35
Pulverlackering av värmekänsliga substrat från början till slut s. k. Turn-key solutions  (engelska)
Lars Karlsson, Triab

TRIAB har levererat flera pulverfärgslinjer för värmekänsliga substrat, t.ex. MDF och olika produkter som bordsskivor, badrumsmöbler och köksluckor etc. Pulverlack VS våtfärg ger en mer hållbar yta med tunnare lacklager. Pulver är lätt och säkert att hantera och med minimalt avfall och ingen luftförorening. Linjens design och de olika processtegen kommer att beskrivas här.
13:55
Zirkoniumbaserad passivering är framtiden (engelska)
Jörgen Pettersson, Sales & Marketing Director, Surface treatment, Electronic & Metals, Candor

Zirkoniumbaserad passivation har funnits i över ett decennium och används globalt i olika tillämpningar. Det blir snabbt det föredragna valet av förbehandling som passivationsprodukt före färg. Vilka är de stora skillnaderna och fördelarna och nackdelarna?

14:15
Samla in data över hela din produktion (engelska)
Henrik Daugbjerg-Pedersen, Sales & Marketing Director, Eltronic

Eltronic Data Intelligence söker för närvarande partners över hela världen för att distribuera vår innovativa IIoT-plattform som heter DIAP. DIAP kan skaffa data från alla typer av maskiner, robotar, sensorer etc. För att beskriva DIAP i korthet kan den göra följande 3 saker:
  • Datainsamling i realtid och visualisering
  • Realtid OEE
  • Prediktivt underhåll
Det är en molnlösning som använder Microsoft Azure och koppls till molnet med 4G, Ethernet eller WiFi. Lösningen är en ready-to-use Program- och maskinvara och behöver bara en viss konfiguration för att få tillgång till data och för att börja visualisera.