Konferenceprogram 2019


Overfladebehandlingsbranchen tager skridtet ind i Industri 4.0

Efter de tre første industrielle revolutioner - dampmaskinen, elektriciteten og elektronikken - står vi nu på tærsklen til den fjerde. Begrebet Industri 4.0 er oprindeligt udtænkt af den tyske regering og er rettet mod den intelligente fabrik, hvor alle dele af produktionen er forbundet digitalt. 

På konferencen er der mulighed for at høre om alt fra allerede realiserede projekter til igangværende forskningsprojekter.  Derudover er der en række generelle foredrag inden for overfladebehandling. 

Onsdag 20 Marts 2019

.
10:00 
    

Åbningstale (dansk)
Kinga Z Christensen, Chef Ledudvikl & Produktivitet, Dansk Industri

10:15 
Livet i en digital tidsalder (Industri 4.0 i øjenhøjde) (dansk)
Mark Fisker, Chefkonsulent Industrisamarbejdeen del af DI

I dette indlæg sætter Mark Fisker fokus på fortidens handlinger og deres betydning for fremtidens muligheder. Hvordan sikrer vi, at Industriens udfordringer som udvikling af viden og uddannelse af arbejdskraften sikres? Og baner vejen for fremtidens produktion og udvikling?
10:45
 
Hvordan Husqvarnas vision inden for datadrevet produktion (Industri 4.0) skaber forudsætninger for en automatiseret overfladebehandling i verdensklasse
(svensk)
Björn Landén, Husqvarna, Raymond Meyer, Meyer&Hjort, Sebastian Fägerstrand, Miba & Robert Nyberg, Unibap

Følg med på rejsen fra vision til implementeret løsning af automatiseret overfladebehandling i verdensklasse. Et udviklingsarbejde, som omfatter en stræben efter forbedret arbejdsmiljø, øget produktivitet og produktkvalitet ved hjælp af nye produktionsplaner. Investeringer i ny teknik og løsninger inden for robotteknologi, automatiseret kvalitetsinspektion og anvendelse af kunstig intelligens er bare nogle af elementerne i løsningen, som vil blive gennemgået i løbet af præsentationen. 


11:30
Fleksibel overfladebehandling af vindmølletårne (engelsk)
Frederik Nielsen, Clemco Danmark

Clemco Danmark har udviklet et robotsystem til sandblæsning, metallisering og sprøjtemaling af store stålkonstruktioner. Systemet kan også opsamle data om energiforbrug, luftflow og materialeforbrug, og er vigtig viden for at kunne optimere en given overfladebehandling.
12:15
Frokost pause
13:15
Få glade kunder med måling af belægningstykkelser uden kontakt i realtid.
(engelsk)
Reinhard K. Stary - COO & CFO, Member of the Executive Board, Winterthur Instruments AG

Vi viser, hvordan du bruger coatmaster til at måle belægningstykkelse i realtid. Det forbedrer produktionseffektiviteten, sparer ressourcer og øger overskuddet. Dokumentér din produktion. Registrer og ret procesafvigelser øjeblikkeligt, kør belægningsprocessen i snævre tolerancer og tilgå dataene når som helst og hvor som helst.
13:35
Korrosionstests i marine/maritime miljøer - imødekommer behovet for et svensk maritimt testcenter (engelsk)
Johan B Lindén, Test Engineer - Corrosion, RISE Research Institutes of Sweden

Bæredygtige maritime og marine erhverv kommer til at spille en endnu vigtigere rolle i fremtiden. Fremtidens søfart og marineteknologiske løsninger, energiudvinding fra vind/bølger/mikroalger samt marine levnedsmidler vil kræve materiale og overfladebeskyttelse til rå miljøer. For at leve op til disse krav kræves der accelererede tests, som passer godt til marine/maritime miljøer. Et svensk maritimt testcenter er et vigtigt skridt på vejen til at tilgodese det stigende behov for skræddersyede tests.
13:55
LaPlas – Et forskningsprojekt, der undersøger muligheden for at bruge plasmabehandling til erstatning for forbehandlingstrin før påføring af maling på plastiksubstater (engelsk)
Åsa Lundevall, Forskare, RISE - Research Institutes of Sweden

Maling på plastik og kompositmaterialer kan være vanskeligt på grund af jord på overfladen eller på grund af lav overfladeenergi for nogle polymeriske overflader, hvilket resulterer i lav klæbeevne. Vore dages forbehandlingsprocesser før maling på plastik indeholder almindeligvis adskillige procestrin, f.eks. powervask, børstning, brænding og primer. I projekt LaPlas vurderes mulighederne for at bruge plasmabehandling som en alternativ teknologi til at rense og aktivere plastiksubstrater inden påføring af maling. Formålet er at gennemføre en hurtig og holdbar forbehandling med plasmateknologi.
14:15
Reproducerbarhed af accelererede korrosionstests (engelsk)
Jonathan Bäck, Göran Holmbom, Tekn. Dr (PhD), Senior Adviser, Proton Technology

Accelererede korrosionstests bruges inden for adskillige dele af industrien og i forskningslaboratorier for at vurdere beskyttende belægninger og systemers korrosionsegenskaber. Til overvågning af processtabilitet i lakeringsindustrien bruges metoder såsom neutral saltspray, men disse metoder er ikke egnede til produktkvalifikation. I stedet foretrækkes cykliske korrosionstests på grund af den gode overensstemmelse med feltdata. Denne undersøgelse behandler reproducerbarheden af cykliske accelererede korrosionstestmetoder via et systematisk testprogram, hvor man har vurderet virkningen af repositionering og andre parametre.
14:35
Bæredygtig værditilførsel - Bæredygtige overfladebehandlinger (engelsk)
Nicklas Augustsson, Global Sustainability Director, Beckers Group

Bæredygtighed bliver stadig vigtigere for os alle. Hos Beckers Group ønsker vi at skabe en positiv virkning som en global, mellemstor virksomhed inden for branchen for overfladebehandling. For os er bæredygtighed et kerneelement i vores DNA, og vi stræber altid efter at have en helhedsorienteret tilgang til emnet. Vi ønsker at reducere vores miljøaftryk, bidrage til social fremgang, og vi ønsker at øge den værdi, vi tilfører vores kunder og slutbrugere, i form af bæredygtighed. Bæredygtighed baseret på R&D og partnerskaber er vigtig for Beckers, for at vi kan tilbyde bæredygtige overfladebehandlinger fremover.     
14:55
Klarlægning af årsager til overfladebehandlingsfejl (engelsk)
David Hoffmann, engineer of bio- and nanotechnology, DFO Service GmbH

Det kræver sommetider en analytisk undersøgelse at finde den underliggende årsag til en overfladebehandlingsfejl. Men hvilke analysemetoder er de rigtige, og hvordan skal man tolke resultaterne? DFO Service GmbH’s laboratorium har specialiseret sig teknisk og analytisk i at finde løsninger på overfladebehandlingsfejl. David Hoffmann fortæller om typiske og atypiske casestudier fra praksis og præsenterer hensigtsmæssige analysemetoder.
15:15 
    

Nyeste udvikling indenfor pulverlakering af MDF og træ (engelsk)

Henrik Bro, Segment Key Account Manager, Jotun Powder Coatings

Pulverlakering til MDF og træ er stadig i et meget tidligt stadie.  Derfor er der plads til udvikling af nye produkter og løsninger. Jotun er en af de førende leverandører af pulverlakering til ikke metalliske substrater og har for nyligt bragt flere nye løsninger på markedet.  

15:35
    

PLUTO Next Generation Coatings using Low Dimension Carbon material as Graphene (engelsk)
Peter Stenquist and Anders Skalsky from Provexa Technology in Sweden.
 
5 Years ago Provexa in Sweden started the journey from being a professional job plater to becoming an R&D company. In customer dialogues we understood that there was a strong need for substantially improved properties in corrosion protection solutions and coatings. We studied literature and research within these domains and were impressed by the properties of low dimensional carbon materials as Graphene. We launched an extensive R&D project with partners as OEM customers, Chalmers University of Technology and Chalmers Industriteknik. We defined a method for applying low dimensional carbon materials in coatings and achieved unique properties. We named it PLUTO, that is the smallest planet far away from EARTH but we found out that despite its size - it’s a true innovation.
 
A New Coating Technology | Technology system extending to multiple functional properties  | Top coat | Barrier | Conductive | Discharge protection |  Anti Corrosion | Friction Control

Torsdag 21 Marts 2019

10:15
Digi-Load – testbænk for automatisk ophængning og aftagning af komponenter (engelsk)
Charlotte Ireholm, Forskere, RISE - Research Institutes of Sweden

Digi-load fokuserer på at styrke konkurrenceevnen i den svenske overfladebehandlingssektor ved at indføre automatisering og digitalisering ved ophængning og aftagning af produkter. Formålet er at reducere opstartstider, forkorte arbejdstiden og optimere processer ved at bruge virtuelle tvillinger og simuleringer. De eksisterende teststeder, tre fysiske og et virtuelt, bruger nuværende teknikker som f.eks. traditionelle og kollaborative robotter, visions- og sensorteknologier og har fokus på at demonstrere mulighederne i dag og i fremtiden inden for områderne for ophængning og aftagning.
10:45
 
SelfPaint – fremtidens malemetode (engelsk)
Fredrik Edelvik, Associate Professor, Vice Director, Fraunhofer-Chalmers Centre

Præsentation af et projekt med fokus på automatisering af genereringen af robotprogrammer og procesparametre med henblik på at garantere en bestemt malingstykkelse. 

Fordelene er en forkortet tid til produktklargøring, forbedret kvalitet og reduceret råvare- og materialeforbrug. En demo-udgave af systemet bliver bygget hos Fraunhofer IPA i Stuttgart i løbet af foråret 2019. 
11:30
 
Hvordan kan fremtidige forretningsmodeller skabe merværdi ved at styrke samarbejde og risikovurdering gennem hele værdikæden? (engelsk)
Jens Tommerup, Owner, JT Consultant

Jens Tommerup har været CEO i belægnings- og vindindustrien i mange år og er i dag involveret i bestyrelsesarbejde og rådgivning.
I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan nye partnerskabsmodeller kan skabe merværdi, og hvordan denne yderligere kan deles gennem forsyningskæden. Endvidere vil vi diskutere, hvad belægningsindustrien kan lære af andre industrier, og hvad andre industrier kan lære af belægningsindustrien.
12:15
Frokost pause
13:15
Skab virkelig værdi med VR-robotprogrammering (svensk)
Pelle Andersson, Robnor

Hvad sker der, når man indfører en ny teknik i form af VR (Virtual Reality) i en traditionel erfaringsbaseret proces? Ved at tage udgangspunkt i kernekundskaberne robot- og applikationsteknik og tilføje en enkelt grænseflade, VR, kan programmeringstiden reduceres med 80 %, samtidig med at produktiviteten og kvaliteten øges. Ovenikøbet fås mindre farveoverløb og bedre ergonomi. Vi har set, hvordan VR ændrer forudsætningerne for robotautomatisering og skaber muligheder for et bedre projekt. Er det for godt til at være sandt? Scania, Valtra, Deutz, Plastal m.fl. kan i hvert fald bevidne, at det fungerer i virkeligheden.
13:35
Pulverbelægning af varmefølsomme substrater fra START TIL SLUT – Nøglefærdige løsninger  (engelsk)
Lars Karlsson, Triab

TRIAB har leveret et sortiment med adskillige pulvermalinger til varmefølsomme substrater, f.eks. MDF, og forskellige produkter som bordplader, badeværelsesmøbler og køkkenfacader m.m. Pulverbelægning kontra våd maling giver en mere slidstærk overflade med færre lag maling. Pulver er nemt og sikkert at håndtere og med minimalt spild og ingen luftforurening. Sortimentsdesignet og de forskellige trin i processen bliver forklaret.
13:55
Zirkoniumbaseret passivering tilhører fremtiden (engelsk)
Jörgen Pettersson, Sales & Marketing Director, Surface treatment, Electronic & Metals, Candor

Zirkoniumbaseret passivering har eksisteret i mere end 10 år og bruges verden over i forskellige påføringer. Det er hurtigt på vej til at blive den foretrukne forbehandling som passiveringsprodukt før maling. Hvad er de største forskelle samt fordele og ulemper?
14:15
 
Indsamling af data på tværs af hele produktionen (engelsk)
Henrik Daugbjerg-Pedersen, Sales & Marketing Director, Eltronic

Eltronic Data Intelligence søger i øjeblikket partnere verden over til at distribuere vores innovative IIoT-platform, DIAP. DIAP kan hente data fra alle slags maskiner, robotter, sensorer osv. Kort beskrevet kan DIAP gøre følgende 3 ting:
  • Dataindsamling og visualisering i realtid
  • OEE (udnyttelsesgrad af udstyr) i realtid
  • Forebyggende vedligeholdelse
 Det er en cloud-løsning, der bruger Microsoft Azure og har forbindelse til cloud’en gennem 4G, Ethernet eller wi-fi.
Løsningen er klar til at bruge software og hardware og behøver kun at blive konfigureret for at få adgang til data og begynde visualisering.